شیرهای گازی SIT Group

شیرهای گازی SIT Group

SIT Group بزرگترین تولید کننده قطعات سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی جهان

گروه سیت (SIT Group) یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده قطعات در صنعت گرمایشی جهان است. این شرکت که فعالیت خود را در سال ۱۹۵۳ آغاز کرده است اکنون در ۳۰ کشور مختلف جهان حضور دارد. SIT Group Spa بیش از ۳۰ سال است که در ایران حضور فعال داشته است و بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی از محصولات آن در تولیدات خود استفاده می کنند.

امین صنعت فروشنده شیرهای گازی SIT Group

Multifunctional gas control with two automatics shut-off valves, servo pressure regulator and ramped opening (optional). You have the pressure settings of the main output and the level of slow ignition pressure. Links gas inlet and outlet connections or alternatively with flanges or female thread

Multi-functional gas control with single operating knob (OFF, pilot, ON), thermometric flame supervision device, restart interlock, servo pressure regulator, automatic shut-off valve and step opening device (optional). The plunger of the automatic shut-off valve is protected by an oil bath allowing particularly silent operation of the valve. Pilot outlet flow and main outlet pressure adjustment are available.

Multifunctional gas control with two automatic shut-off valves, servo pressure regulator and step opening device (optional).
The plungers of the automatic shut-off valves are protected by an oil bath allowing particularly silent operation of the valves.
Pilot outlet flow adjustment and main outlet pressure adjustment are available.